Zwemschool Pajottenland, Roosdaal

FAQ

 • Wat als mijn kind niet kan komen naar een zwemles op het afgesproken uur, kan ik dan een uur vroeger of later komen?

  Wisselen van uur kan enkel in uiterste nood! Al onze zwemgroepjes zitten in principe aan hun maximum aantal zwemmertjes. Als je dan wisselt, worden de groepjes te groot en kan de kwaliteit van de les daaronder lijden.

 • Zit mijn kind wel bij het juiste niveaugroepje?

  Tijdens de eerste les onderwerpen we de kinderen aan een aantal doelgerichte testjes om hun niveau te bepalen. Sommige kinderen laten niet meteen al hun kwaliteiten zien en het kan dus zijn dat we na een paar weken de groepjes nog lichtjes wisselen. Het is belangrijk dat elk kind op zijn of haar niveau zit en op die manier het snelst vooruitgang kan boeken. Na 5 lessen maken we sowieso een tussenevaluatie en kunnen de groepjes eventueel herschikt worden.

 • Hoe komt het dat mijn kind soms een andere lesgever heeft?

  Het kan zijn dat onze vaste lesgevers om één of andere reden niet aanwezig kunnen zijn (ziekte, professionele bezigheden,…). Wij opteren er daarom voor om valabele vervangers aan te duiden. Op die manier blijft de continuïteit gegarandeerd en krijgt je kind ook dan een kwaliteitsvolle les! De vervangers worden uitvoerig gebrieft en komen niet onvoorbereid toe! Het spreekt voor zich dat we die vervangingen tot een minimum proberen te beperken!

 • Kan mijn kind zwemmen na 10 lessen?

  Dit kunnen wij natuurlijk niet garanderen! Dit hangt af van een aantal factoren: De leeftijd van het kind, het zwemniveau bij aanvang van de lessenreeks, de motorische rijpheid,… Sommige kinderen zijn in het water ook heel erg bang en staan daarom niet open om vooruitgang te boeken. Dit kan dan ook tijd vragen.

Wat andere zeggen

Alleen maar positief over de manier hoe jullie dit aanpakken, over het lesgeven én de vorderingen dat gemaakt worden! Ik heb hier twee super enthousiaste meisjes.... Mieke Beyen, mama van Hélène en Julie